מעורבות לאומית

אחד המיקודים האסטרטגיים של העמותה מתייחס למעורבות של העמותה בפעילות לאומית חברתית. פעילות זו נותנת ביטוי להיבט הערכי-חברתי שמאפיין את העמותה, בהקשר לעולם העבודה.

בתקופה האחרונה קיימת מעורבות של העמותה בשני נושאים:

  • התמודדות המעסיק עם מיגור אלימות נגד נשים
  • העסקת מבוגרים

מתקיימות פגישות עם גורמים רלבנטיים: הפורום החברתי כלכלי, הג'וינט, המשרד

לשוויון חברתי, זרוע העבודה במשרד הכלכלה, קרן רש"י  ועמותת בוגרי 8200.

התמודדות המעסיק עם מיגור אלימות נגד נשים

ביוזמת הפורום החברתי כלכלי, ויצ"ו וחברת גוגל ישראל – הקמנו צוות של סמנכ"ליות משאבי אנוש, שפיתח תפקיד חדש במשאבי אנוש – ממונה אחראית על מיגור אלימות בארגון (כדוגמת הממונה על הטרדה מינית). התפקיד החדש נוצר מתוך הבנה שמשאבי אנוש כיום אינו יודע כיצד להתמודד עם נשים נפגעות אלימות שעובדות בארגון, ועל כן יש ליצור יישות מובחנת שאחראית לנושא ולהדריך אותה כיצד למלא את תפקידה.

לשם כך פיתחנו תכנית הדרכה חדשנית למשאבי אנוש שמטרותיה:

  • להכיר את התופעה, היקפה ומאפייניה והביטוי שיש לה בעולם העבודה
  • להכיר את הגורמים המטפלים בנושא בקהילה
  • לקבל ידע וכלים לטיפול בנושא במסגרת העבודה בארגון

לקבלת פרטים אודות התוכנית והזמנת התוכנית לארגון

מוזמנות.ים ליצור קשר עם משרדי העמותה

בטלפון 09-8343402 או במייל :  info@ishrm.org.il

העסקת מבוגרים

ביוזמת המשרד לשיוויון חברתי קיימנו שיח ב"שולחן עגול" שכלל כ- 15 סמנכ"ליות במשאבי אנוש, בהשתתפות השרה מירב כהן, המשרד לשיוויון חברתי, יחד עם נציגים מהמשרד ומזרוע העבודה והג'וינט.

בשיח בשולחן העגול למדנו מהצלחות שקיימות בארגונים לגבי העסקת מבוגרים, דיברנו על קשיים ומה אנו מצפים לסיוע המשרד.

מתוכננת פעילות המשך בנושא.