הסמכה – משאבי אנוש כפרופסיה

מאז הקמתה, עמותת משאבי אנוש ישראל עסקה בבניית "משאבי אנוש" כמקצוע מוכר, הן באקדמיה והן בעולם המעשי. לאור העובדה שמשאבי אנוש מורכב משילוב של דיסיפלינות רבות (פסיכולוגיה, כלכלה, סוציולוגיה, יחסי עבודה, דיני עבודה ועוד), התעורר הצורך לבדל את משאבי אנוש כמקצוע ייחודי ולהגדיר את דרישות הידע שבו – בניית משאבי אנוש כפרופסיה בישראל.

המשימה הראשונה של העמותה היתה להגדיר את גוף הידע של משאבי אנוש. לאחר תרגום דרישות הידע שקיבלנו מארצות הברית ומאנגליה, והתאמתן לישראל, נכתב לראשונה בישראל – "מסמך דרישות" המגדיר את הידע הנדרש מהעוסק במשאבי אנוש. המסמך אושר ע"י וועדה מקצועית, ומהווה עמוד התווך המרכזי בהכרה באנשי מקצוע ותכניות לימוד אקדמיות.

כצעד נוסף עסקה העמותה בהגדרה של סף הכניסה למקצוע, ובהענקת הסמכה לכל מי שעומד בדרישות המקצועיות. לשם כך העמותה פעלה ליצירת סטנדרטים מקצועיים אחידים וברורים למקצוע משאבי אנוש, ויצרה מנגנון של הסמכה מקצועית. דהיינו – מתן אישור על עמידה ברמת דרישות מקצועיות והכרה ברמות מקצועיות שונות. העמותה הגדירה רמות שונות של הסמכה – מוסמך, מומחה, מומחה בכיר, מוביל הסמכה, המבוססים על שילוב של רמת השכלה, תפקיד, וותק במקצוע.

העמותה מעניקה תעודות הסמכה בכמה צורות:

ליחידים – העוסקים במשאבי אנוש, על בסיס תפקידם, ניסיונם המקצועי והשכלה רלוונטית. קבלת הסמכה מותנית בחברות בעמותה, ובתשלום חד פעמי בגין קבלת התעודה.

להגשת בקשה להסמכה לחצו כאן

לתכניות לימוד אקדמיות – הכרה בתוכניות לימוד אקדמאיות ולימודי תעודה העומדים בתכני "מסמך הדרישות". מרבית תוכניות הלימודים אקדמאיות ולימודי התעודה במשאבי אנוש הקיימים בישראל התאימו תוכניות הלימוד לפי מסמך דרישות ידע, על מנת לקבל הכרה של העמותה לצרכי הסמכה.

לבוגרי קורסים של העמותה – קורס ניהול משאבי אנוש אסטרטגי, קורס מקצוענות בניהול משאבי אנוש.

אנו מזמינים אותך להגדיר את זהותך והשתייכותך המקצועית, להצטרף כחבר/ה בעמותה,

ולפעול לקבלת הסמכה במקצוע!

בשאלות והבהרות אנו לשירותך,

ניתן לפנות אלינו בטלפון 09-8343402 או במייל :  info@ishrm.org.il