תחרות המצוינות במשאבי אנוש - מידע למתעניינים

תחרות המצוינות במשאבי אנוש - מידע למתעניינים

 למעבר לאתר התחרות הקישו על קישור זה  | לסרטוני התחרות הקישו כאן

תחרות המצוינות במשאבי אנוש 2019

אנו ממשיכים במסורת מפוארת של תחרות המצוינות במשאבי אנוש, ויוצאים בקריאה לארגונים בישראל להגיש פרויקטים לתחרות.

1.      מבוא

מטרות התחרות:

 • עידוד המצוינות בתחום משאבי אנוש ופיתוח יצירתיות ויזמות בקרב העוסקים בכך
 • העלאת המודעות לחשיבות המקצועית הנדרשת בתחום משאבי האנוש בארגונים
 • למידת עמיתים, חשיפת פרויקטים ופעילויות היכולים לשמש מודל ליישום בארגונים אחרים וכבסיס למחקר אקדמי
 • חשיפה להישגים של יחידות משאבי אנוש בארגונים בישראל
 • מתן ביטוי לתרומה של משאבי אנוש ומעורבות בנושאים בעלי חשיבות לאומית וארגונית

 פרויקט מצטיין – הגדרה

פרויקט מצטיין הינו פעילות מוגדרת שבוצעה ע"י יחידת משאבי אנוש בארגון, שמאופיינת בהישגים מרשימים ראויים לציון, בהתייחס לקיים בארגון עד כה, ו/או ביחס למגזר, ו/או ביחס לקיים בישראל.

מדובר בפרויקט שהתחיל לפני לא יותר משלוש שנים, וניתן לאמוד את ההישגים/תוצאות/השלכות של הפרויקט, גם אם טרם הסתיים. בהצגת הפרויקט חשוב להדגיש את מעורבות משאבי אנוש בביצוע הפרויקט.

ניתן להגיש פעם נוספת, את אותו הפרויקט שהוגש לתחרות המצוינות בעבר ובלבד שלא זכה בפרס וקיימת המשכיות בפעילות הפרויקט ו/או בתוצאותיו.

 התחרות פתוחה לחברות ולארגונים בכל גודל ובתנאי שקיימת בהם ישות מובחנת של משאבי אנוש, הפועלת כיחידה בפני עצמה.

2. קטגוריות התחרות

נושאי הפרויקטים ממוינים על פי קטגוריות. בכל אחת מהקטגוריות פרטנו נושאי משנה להמחשה. ניתן להגיש עבודות בנושאים אשר אינם מפורטים בנושאי המשנה. לכל פרויקט ייחודי במשאבי אנוש ישנו מקום בתחרות. בכל מקרה של התלבטות לגבי הקטגוריה המתאימה הנכם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצות . ארגון רשאי להגיש מועמדות למספר קטגוריות, ובתוך כל קטגוריה רשאי להגיש יותר מפרויקט אחד.
ארגונים קטנים יתחרו במסגרת נפרדת, כפי שיפורט בהמשך דפי המידע.

 להלן רשימת הקטגוריות:

1. שער הכניסה לארגון

 • גיוס ומיון עובדים
 • מיתוג מעסיק
 • חווית מועמד
 • תהליכי קליטה חדשניים

2.  פיתוח הון אנושי 

 • ניהול כישורים (Talent Management)
 • מסלולי קריירה מקצועיים
 • תוכניות פיתוח אישי 
 • תוכניות פיתוח מנהלים ומנהיגות
 • תוכניות להמשכיות ארגונית (Succession plans)

 3. חווית עובד

 • מחוברות עובדים (Engagement) 
 • תקשורת פנים ארגונית - ככלי שמשרת מחוברות
 • רווחה ככלי אסטרטגי
 • חווית עובד
 • מנגנוני הוקרה אישיים וקבוצתיים
 • גישות תגמול יחודיות ככלי להנעה ושימור ​
 • איזון עבודה ופנאי ומנגנוני העסקה גמישים ​

 4. תהליכי שינוי חוצי ארגון 

 • תהליכים בעלי השפעה עסקית מהותית על הארגון
 • עיצוב תרבות ארגונית
 • מיזוגים ורכישות
 • פיתוח חדשנות ארגונית
 • משאבי אנוש גלובאלי -  פרויקטים גלובאליים בהובלה ישראלית 

 5.  קידום ערכים חברתיים 

 • גיוון והכללה – גיוס שילוב וקידום אוכלוסיות מודרות
 • אחריות תאגידית
 • פרויקטים בעלי תרומה לאומית / אנושית / סביבתית

  6. מקצוענות במשאבי אנוש       

 • תהליכי למידה חדשניים
 • חדשנות בתהליכי הערכה ומשוב
 • ניהול ידע
 • מדידת תהליכי משאבי אנוש
 • פיתוח מקצועי ליחידות משאבי אנוש
 • תהליכי פרידה ופרישה

תחרות לארגונים בצמיחה / ארגונים קטנים.
התחרות מיועדת לסטרטאפים וארגונים קטנים. בתחרות זו לא מתקיימת חלוקה לקטגוריות וניתן להגיש עבודה על כל פרויקט שבוצע בהובלת משאבי אנוש. למשתתפים בתחרות לארגונים קטנים תינתן הנחה מיוחדת. לפרטים יש לפנות למשרדי העמותה במייל info@ishrm.org.il

3. מתן הוקרה

כל אחד מהארגונים המשתתפים בתחרות יקבלו:

 • תעודת הוקרה על ההשתתפות בתחרות וקידום משאבי אנוש בישראל לשנת 2019
 • הזדמנות לפרסום מאמר באתר הקהילה של עמותת משאבי אנוש

הזוכים בתחרות יקבלו פרסים יקרי ערך. ההוקרות יינתנו בכנס המצוינות, בו יוצגו העבודות הזוכות לקהילייה המקצועית של משאבי אנוש.

4. חשיפה  

העבודות המשתתפות בתחרות יזכו לחשיפה מגוונת בערוצי התקשורת השונים של העמותה (דיוור במייל, פייסבוק, לינקדאין ועוד). החשיפות מבוצעות בתאום עם הארגונים המשתתפים, ואיננו חושפים נתונים העשויים להיות רגישים. ייעשה מאמץ לחשיפה של העבודות הזוכות גם בערוצי תקשורת כלכליים / ציבוריים.
נבקשכם לתאם עמנו מראש חשיפה של העבודות המשתתפות בתחרות, בערוצים וכנסים הפונים לקהילת משאבי אנוש.

5. פורמט הגשת העבודות

העבודה תוגש בקובץ WORD  או PDF . מצגת לא תתקבל כעבודה להגשה. 

היקף העבודה – עד 10 עמודים. לא יבדקו עבודות אשר יחרגו מאורך זה.

חומרי המחשה – ניתן לצרף חומרי המחשה כגון מצגות / חוברות / סרטונים בקבצים נפרדים.

מבנה העבודה:

לעבודה 5 פרקים:

 1. תקציר מנהלים – העבודה תיפתח בתקציר מנהלים בן עמוד אחד המתאר את עיקריה.
  התקציר ישמש בהמשך כבסיס לפרסום מאמר באתר קהילת משאבי אנוש.
 2. רקע קצר - הגדרת הצורך, הסביבה הארגונית ומאפייניה, הגורם היוזם, המשתתפים בביצוע.
  עד עמוד אחד.    
 3. תיאור הפרויקט– תיאור התהליך, הפעילויות, אבני דרך, משך זמן ודרכי מעקב.
 4. חדשנות - תאור החדשנות בפרויקט ביחס משאבי אנוש, למגזר או לארגון 
 5. סיכום הישגים/תוצאות- מידת העמידה ביעדים, תרומת הפרויקט והשלכותיו, רצוי במונחים מדידים עד כמה שניתן. מומלץ להתייחס לתוצאות/הישגים במונחי הקריטריונים לשיפוט שיפורטו בהמשך.

נספחים–ניתן לצרף חומרים להמחשת הפרויקט.

אופן הגשה– העבודה תישלח למייל העמותה info@ishrm.org.il. חומרי המחשה בקבצים גדולים ישלחו באמצעות dropbox או אמצעי שיתוף דומים בתאום עם משרדי העמותה.

 6. הקריטריונים לשיפוט, הליך השיפוט ורשימת השופטים

הקריטריונים לשיפוט:

א. מאפייני התהליך – התייחסות לאופן ניהול התהליך, אבני דרך, הגורמים השותפים,
תהליכי ארגון ומעקב  – 20% מהציון

ב. תוצאות הפרויקט, תרומתו והשלכותיו – השפעת הפרויקט, על העובדים, על משאבי אנוש, על הארגון, המגזר הענפי ועוד. רצוי מאד לבטא את התרומה והערך המוסף של הפרויקט במונחים מדידים. חשוב להבליט את ההישגים שהפרויקט הביא ביחס למצב קודם- 20% מהציון.

ג. חדשנות ויוזמה – יש להבליט את פריצת הדרך שנוצרה בעקבות ביצוע הפרויקט-ביחס לקיים בארגון, ו/או ביחס לקיים במגזר הענפי, ו/או ביחס לקיים בעולם המקצועי של משאבי אנוש –30% מהציון.

ד. הערכה כללית – הערכה אינטגרטיבית של הפרויקט בכללותו - 30% מהציון.

הליך השיפוט

השיפוט יתבצע בשני שלבים:

שלב א'– השופטים יקראו את כל העבודות בקטגוריה שבשיפוטם, בדרך ממוחשבת. הם יעריכו כל אחד מהפרויקטים על פי הקריטריונים לשיפוט, כפי שצוינו, ויתנו ציון בכל אחד מהקריטריונים. בשלב זה כל אחד מהשופטים מעריך בעצמו את הפרויקטים, ללא אינטראקציה עם השופטים האחרים לאותה קטגוריה. לכל אחד מהקריטריונים יוענק ע"י כל אחד מהשופטים ציון בין 1 ל- 6. הציון של כל שופט יחשב כממוצע משוקלל של הציונים שנתן. בנוסף ידרג השופט את כל העבודות בקטגוריה.

שלב ב' – שלב הגמר - שלב הצגה פרונטלי. הארגונים הראשונים בכל קטגוריה, שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר, יוזמנו להשתתף בשלב הגמר, שיתקיים במהלך חודש אוקטובר 18. מספר העבודות שיעלו לגמר יעמוד על 3 או יותר, במקרה של מספר עבודות בעלות ציון גבוה וקרוב מאד.
בשלב זה יציגו המשתתפים לפני השופטים, באמצעות מצגת, על פי הנחיות שישלחו להם. השופטים ידרגו את הפרויקטים על פי מקום ראשון, שני או שלישי. בשלב זה יתקיים דיון בין השופטים, עד להכרעה הסופית.
במקרה והחלטת השופטים תורה על שוויון, תעמוד זכות ההכרעה ליו"ר צוות השופטים, שאינה משתתפת בתהליך השיפוט.

השופטים רשאים לקבוע ולהחליט על הענקת "הוקרה מיוחדת" לפרויקטים אשר נמצאו על ידם כראויים לציון, גם אם לא קיבלו ניקוד אשר אפשר את עלייתם לגמר ו/או זכייתם בפרס.

השופטים בתחרות:

צוות השופטים מונה אנשי אקדמיה בכירים בתחום משאבי אנוש ממגוון של מוסדות להשכלה גבוהה בארץ וסמנכ"לי משאבי אנוש בכירים.

תפקיד היו"ר של צוות השופטים הוא בהובלת התהליך באופן מקצועי, אתי ותקין. היו"ר אינה שותפה בתהליך השיפוט, אך שמורה לה זכות ההכרעה במצבים מורכבים של קבלת החלטות.

תהליך השיפוט כולל קריטריונים ברורים אחידים ושקופים לכל המשתתפים. לכל אחת מן הקטגוריות בתחרות יקבע צוות שופטים ייעודי, הכולל 7 שופטים לפחות.

השופטים ישמרו על כללי האתיקה הנדרשים וסודיות מוחלטת. שופט יפסול עצמו מלהעריך פרויקט של ארגון, אם קיים חשש מהותי או למראית עין לניגוד עניינים ופוטנציאל להטייה. שופט לא יוכל להעריך את הארגון שאליו משתייך, וגם לא את כל הארגונים המשתתפים בקטגוריה בה הוא מתחרה. קיימת גישה מחמירה מאד בנושא האתי. שמות השופטים בכל קטגוריה יהיו שקופים למתחרים, ותינתן האפשרות לארגון לבקש פסילת שופט מסוים, במידה ויש חשש לניגוד עניינים. הפסילה תתבצע עוד לפני תהליך השיפוט עצמו. רשימת השופטים תהיה מוסכמת מראש ע"י המשתתפים בתחרות

7.    הרשמה לתחרות

הרשמה לתחרות תעשה ע"י מילוי טופס הרשמה, נמצא בסיום מסמך זה. בכל שאלה ניתן לפנות ללירז, רכזת העמותה בדוא"ל info@ishrm.org.il  או בטלפון 09-8343402

לו"ז:

הרשמה לתחרות – עד 31/5/19

הגשת הפרויקטים – עד 30/6/19

השיפוט שלב א' עד 31/8/19

השיפוט שלב ב' עד 31/10/19

הכנס יתקיים בדצמבר 2019

עלות ההשתתפות בתחרות:

 • עלות לארגון להגשת פרויקט יחיד - 3,000 ש"ח
 • מחיר מיוחד לארגונים חברי עמותה (לפחות 2 חברים בשנת 2018) - 2,000 ש"ח
 • הנחה נוספת בסך 500 ש"ח לפרויקט לארגון המגיש יותר מפרויקט אחד. 
 • מחיר מיוחד למשתתפים בתחרות לארגונים בצמיחה – לפרטים יש לפנות לעמותה

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בחגיגת המקצוענות של משאבי אנוש ומזכירים לכם כי כל ארגון משתתף זוכה בקבלת במה והוקרה להישגיו המקצועיים, ובהיותו חלק מקהילה לומדת ומתפתחת.

בהצלחה!

דר' שלומית קמינקא – יו"ר צוות השופטים, מנכ"ל העמותה

 

הגוף המקצועי המוביל בישראל לקידום תחום משאבי אנוש

אתר קהילת מומחי ומומחיות ניהול משאבי האנוש בישראל. הוקם על ידי העמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי האנוש בישראל - מלכ״ר שמטרתו היא קידום מקצוע ניהול משאבי האנוש והעוסקים בו.

השארת פרטי מתענינים

לקבלת מידע נוסף, נשמח לשמוע מכם

אנא השאירו פרטיכם ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם למידע נוסף
תחרות המצוינות במשאבי אנוש - מידע למתעניינים
הגוף המקצועי המוביל בישראל לקידום תחום משאבי אנוש

אתר קהילת מומחי ומומחיות ניהול משאבי האנוש בישראל. הוקם על ידי העמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי האנוש בישראל - מלכ״ר שמטרתו היא קידום מקצוע ניהול משאבי האנוש והעוסקים בו.

למידע נוסף ויצירת קשר