העברת ידע בין דורית – איך נערכים להעברת השרביט?

העברת ידע בין דורית – איך נערכים להעברת השרביט?

העברת ידע בין דורית – איך נערכים להעברת השרביט?

אורנה זייד ornaz@rafael.co.il

 

ברפאל נושא המשכיות הידע מהווה אתגר אסטרטגי מהמעלה הראשונה, כמענה לצורך החיוני להישרדות הארגון ולתחרותיות שלו. במסגרת זו, גובשה פעילות ייחודית בחטיבת מערכות חימוש, המהווה דוגמה בארגון ומחוצה לו . הפעילות מביאה לידי ביטוי שיתוף פעולה בין גורמי משאבי אנוש בחטיבה ובמרכז ההדרכה ברפאל, לבין גורמי המו"פ ומנהלים בחטיבה.

 

האתגר המשמעותי עימו אנו מתמודדים, היום, ברפאל בשוק תחרותי במיוחד ובתקופה של "חילופי דורות" בחברה, הינו שימור הידע והמקצוענות. העברת הידע  מדור המומחים הנמצא בתהליכי פרישה טבעיים, לדור הצעירים שלוקחים את שרביט ההובלה הטכנולוגית וההנדסית. הידע והניסיון הנצבר בקרב העובדים הינו ייחודי, במקרים רבים אינו ניתן ללמידה על-ידי מקורות חיצוניים, אלא תוך כדי העבודה בארגון והוא נצבר לאורך עשרות שנים של קריירה מקצועית – אלה מהווים מוקדי ידע מרכזיים ואסטרטגיים לארגון. בתהליך ניהול סיכונים בחטיבת מערכות חימוש נמצא כי בשנים הקרובות תגבר פרישת הגיל של ותיקי החטיבה ולכך השלכות משמעותיות על אובדן הידע.

הנהלת החטיבה הגדירה כי לנושא "העברת הידע בין-דורית" השפעה משמעותית על הישגיה והתנהלותה לצורך עמידה ביעדים והגדירה מדיניות בנושא. על מנת לתת מענה להעלאת רמת המוכנות של מוקדי הידע לחילופי הדורות, גובשה על ידי משאבי אנוש בחטיבה סדרת פעילויות, אשר מהוות אבני דרך בפרויקט "שימור ידע פורשים" והן כללו העלאת המודעות לנושא בקרב מנהלים, הטמעת כלים ניהוליים ויצירת תהליכים ותשתיות מקצועיות, לצורך ליווי פרויקטים אלה והכשרת המעורבים בהם בחטיבה. כל אלה מהווים נדבך בניהול המשכיות הידע ונותנים מעטפת רחבה לנושא, ובכך ייחודו של הפרויקט כחלק מתפיסה מערכתית-כוללת.

לפרויקט השלכות ברמה החטיבתית, ליצירת ערך מוסף לשיפור תהליכי עבודה בכלל, למינוף המתודולוגיה לתהליכי העברת ידע נוספים והטמעת תרבות של למידה ארגונית. כמו כן, ברמה הרפאלית שילובו בתהליכים רוחביים ויצירת שותפות מקצועית והפרייה הדדית, עם מרכז ההדרכה ברפאל בליווי פרויקטי "שימור ידע פורשים" והעלאת  יוזמות משותפות למימוש בנושא העברת ידע.

 

פרויקט "שימור ידע פורשים" תרם ליצירת מהלך מובנה שהביא לשיתוף פעולה בין גורמי משאבי אנוש בחטיבה ובמרכז ההדרכה, לבין גורמי מו"פ ומנהלים בחטיבה. שותפות זו הביאה לידי ביטוי את התרומה של אנשי משאבי אנוש למיקוד ניהולי וקידום נושאים בעלי חשיבות אסטרטגית מהמעלה הראשונה. חשיבותו  העיקרית של הפרויקט, בהיותו ציון דרך משמעותי במיצוב נושא "העברת ידע בין-דורית" בחטיבה. בנוסף, הפרויקט מהווה פריצת דרך בכך שהוא העצים את תפקידה ותרומתה של פונקצית משאבי אנוש, כגורם מקצועי, בהובלת תהליכים כשותף עסקי- אסטרטגי ומוביל שינויים בחטיבה. הניסיון שצברה חטיבת מערכות חימוש בנושא מהווה דוגמה בחטיבה ומחוצה לה.

 

תודות לשותפים לפרויקט, למערך משא"ן חמ"ח ומנהלי חטיבת חמ"ח;

ד"ר אירית א., הסגנית למו"פ, חמ"ח; רוג י. מנהל שימור ידע, מרכז ההדרכה, רפאל; זאב ג. ממ"ע ניהול ידע, חמ"ח.

הכותבת: אורנה זייד, ממונה על הפיתוח הארגוני, בחטיבת מערכות חימוש. דוקטורנטית בפקולטה לניהול, מינהל עסקים, אוניברסיטת חיפה.

הגוף המקצועי המוביל בישראל לקידום תחום משאבי אנוש

אתר קהילת מומחי ומומחיות ניהול משאבי האנוש בישראל. הוקם על ידי העמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי האנוש בישראל - מלכ״ר שמטרתו היא קידום מקצוע ניהול משאבי האנוש והעוסקים בו.

השארת פרטי מתענינים

לקבלת מידע נוסף, נשמח לשמוע מכם

אנא השאירו פרטיכם ואנו ניצור אתכם קשר בהקדם למידע נוסף
העברת ידע בין דורית – איך נערכים להעברת השרביט?
הגוף המקצועי המוביל בישראל לקידום תחום משאבי אנוש

אתר קהילת מומחי ומומחיות ניהול משאבי האנוש בישראל. הוקם על ידי העמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי האנוש בישראל - מלכ״ר שמטרתו היא קידום מקצוע ניהול משאבי האנוש והעוסקים בו.

למידע נוסף ויצירת קשר