העמותה לניהול משאבי אנוש - קווים מנחים לאסטרטגיה

 אסטרטגיית העמותה  מושתת על ארבע רגלי היסוד הבאות, הנגזרות ישירות מתכלית קיומה וחזונה של העמותה בקרב קהילת משאבי אנוש - מיסוד ותמיכת העמותה בהפיכת קהילת העוסקים במשאבי אנוש לקהילה פרופסיונאלית

 

א. רגל יסוד ראשונה- פיתוח, קידום ומיסוד תשתיות תומכות ידע ומקצועיות .

המוטו המנחה: העמותה כמשאב לחיזוק הקהילה כ"קהילה פרופסיונאלית לומדת ומתפתחת ".

 

ב. רגל יסוד שנייה – קידום ומיסוד תשתיות מקדמות פיתוח ושכלול אתיקה מקצועית של ובקרב חברי הקהילה.

המוטו המנחה: העמותה כמשאב לחיזוק הקהילה כקהילה בעלת הכרה ואתיקה מקצועית, ערכים, סולידריות קהילתית ואחריות חברתית. העמותה פתחה קוד אתי למקצוע משאבי אנוש המצורף כמסמך בתחתית דף זה. 

 

ג. רגל יסוד שלישית-פיתוח וקידום יכולת ותשתיות להשפעה ציבורית בנושאים שעל סדר היום הפרופסיונאלי

המוטו המנחה: העמותה כפלטפורמה ליצירת "מובילות הקהילה", כקהילה בעלת אמירה ואחריות פרופסיונאלית "

 

דרגל יסוד רביעית – פיתוח וקידום השפעה בקרב קהילת משאבי האנוש במטרה לחזקה כ"רשת פרופסיונאלית".

המוטו המנחה: העמותה כמוסד מוביל ומחזק סולידריות ורשתיות קהילתית

 

ארבע רגלי היסוד- אבני דרך לפעולה

כל רגל יסוד מושתתת על אבני דרך ופעולה החיוניים להשגתה. הטבלה שלהלן מונה כמה מהן אך אלו כמובן ניתנות לפיתוח והרחבה

 

 רגל היסוד

אבני הדרך לפעולה

 

 

ידע ומקצועיות

      מסמך דרישות ידע

     הסמכת אנשי משאבי אנוש

     קשר עם האקדמיה- תכניות מוכרות

     מחקרים/סקרים- קשר עם חו"ל

     מפגשי למידה

     כנס שנתי

     מדד המקצוענות במשאבי אנוש

אתיקה

     קוד אתי למקצוע משאבי אנוש

     קשר עם עמותות חברתיות

השפעה ציבורית

     כתיבת תכנית לימוד לתיכונים – משרד החינוך

     השתתפות בוועדות ציבוריות/לובי בחקיקה

     שיתופי פעולה עם עמותות

     צוות אסטרטגי – העסקת מבוגרים

     מושב בכנס שדרות – חיים יותר עובדים יותר

מובילות הקהילה

     מספר חברים

     רשימת דיוור

     אתר "פעיל" ואקטיבי

     נוכחות ברשתות חברתיות

     תחרות  המצוינות במשאבי אנוש

     קבוצות עמיתים

     חונכות – תאום חונכים למנהלים חדשים

     חברות באיגודים מקצועיים באירופה

     השתתפות בבניית תקן בינלאומי

 

 

לבקשת מידע נוסף ויצירת קשר לחצו כאן