אודות העמותה

אודות העמותה

העמותה הינה מלכ"ר שמטרתו לפעול לקידום מקצוע משאבי אנוש והעוסקים בו.

בעמותה כ - 700 חברים מארגונים רבים ומגוונים בישראל, והיא נמצאת בתנופת צמיחה מתמדת. העמותה חברה באיגוד משאבי אנוש האירופאי (EAPM), והינה הגוף היחיד בארץ, שכל ייעודו הנו קידום המקצוענות במשאבי אנוש על בסיס ידע מקצועי מוגדר ומעודכן. את העמותה מלווה מועצה ציבורית, המורכבת ממנכ"לי חברות מובילות במשק, אנשי אקדמיה ומובילי משאבי אנוש.


ייעוד העמותה – לפעול לקידום המקצוע והעוסקים בו, לתרום לשיפור האיכות והמצוינותבתחום ניהול המשאב האנושי בחברות השונות, ולפעול למימושה של פונקצית משאבי אנוש כשותף עסקי ואסטרטגי התורם ליצירתה של סביבה עסקיתיעילה, נורמטיבית ותומכת צמיחה במשק הישראלי.

פעילות העמותה

פרויקט הדגל של העמותה – הטמעת ההסמכה המקצועית במשאבי אנוש בישראל.
העמותה פועלת ליצירת סטנדרטים מקצועיים אחידים וברורים למקצוע משאבי אנוש, באמצעות קידום הסמכה לאנשי מקצוע בתחום משאבי אנוש.

משמעות ההסמכה – מתן אישור על עמידה ברמת דרישות מקצועיות מוגדרות מגוף מקצועי מוכר ומוגדר. העמותה קובעת "סף כניסה" למקצוע ולעוסקים בו, ע"י יצירת סטנדרטים מקצועיים אחידים וברורים לעוסקים במקצוע.

העמותה משקיעה רבות בנושא ההסמכה ומקדמת כמה אבני דרך משמעותיות בתהליך זה:

  • הגדרת הידע הנדרש - נכתב "מסמך דרישות" המגדיר את הידע הנדרש מהעוסק במשאבי אנוש. המסמך אושר ע"י וועדה מקצועית , ומהווה בסיס לתכניות לימוד אקדמיות וקורסי הסמכה.

  • תהליכי הטמעה ויישום – כ 500 אנשי משאבי אנוש, קיבלו תעודות הסמכה בטקסים מרשימים של העמותה.

  • אישורם של גופים אקדמאים ואחרים כמוכרים לצרכי הסמכה – עפ"י "מסמך הדרישות", תכניות לימודים אקדמאיות ב- 15 פקולטות שונות, תואר ראשון ושני, ברחבי הארץ הוכרו לצרכי הסמכה,. כמו כן הוכרו לצרכי הסמכה קורסים לניהול משאבי אנוש המתקיימים במוסדות שאינם אקדמאיים.

מפגשי למידה –אחת לחודש מקיימת העמותה מפגש למידה בן חצי יום בנושא חדשני בהתאם לצרכים המועלים על ידי חברים בעמותה. מפגשי למידה עוסקים בעולם העבודה העתידי ,בנושאים עדכניים ומגמות חדשות, ומציגים אירועים ויישומים של השטח בשיתוף עם העולם האקדמי.

כנסים - לעמותה שני כנסים מרכזיים בשנה. כנס בנושא חידושים בפיתוח ארגוני בשיתוף עם המרכז הבינתחומי וכנס מצוינות בו מוצגים הפרויקטים הזוכים בתחרות המצוינות השנתית. כנסי העמותה מתאפיינים בהקפדה על רמה מקצועית גבוהה ללא פשרות. 

קבוצות עמיתים– העמותה מקיימת מפגשים מגוונים של קבוצות עמיתים, בהנחיה מקצועית.בין הקבוצות שפעלו ופועלות בעמותה: מנהלחי פיתוח ארגוני, מנהלי גיוס, מנהלי משאבי אנוש בסטרטאפים, מנהלי תקשורת פנים ארגונית ועוד. 

חניכה למנהלי משאבי אנוש בתחילת הדרך –העמותה מקשרת בין מנהלי משאבי אנוש מתחילים למנהלים מנוסים מקרב חברי עמותה, למתן חניכה וליווי מקצועי אישי.

מעורבות ציבורית

העמותה פועלת להשפעה בנושאי חקיקה ותקינה לאומיים ובינלאומיים, הנוגעים למקצוע . לדוגמא:
מעורבות בועדות ממשלתיות העוסקות בעדכון חוקי העבודה" - מסמך עמדה בהתבסס על עמדות חברי העמותה באשר לצורך בתיקונים לחוק הועבר לועדה ונציגי העמותה זומנו להציגו בפניה.
מעורבות בתקינה בינלאומית בתחומי משאבי אנוש - לאחרונה החלה פעילות של ארגון התקינה הבין- לאומי ISO להכנת תקן בין-לאומי לניהול משאבי אנוש. כעמותה המובילה בתחום זה בישראל אנו מסייעים למכון התקנים הישראלי בגיבוש העמדה הישראלית ומשתתפים באופן פעיל בדיוני הוועדה הבין-לאומית.
מעורבות במשרד החינוך בבניית תכנית לימודים לתיכונים בנושא ניהול משאבי אנוש
לעמותה צוות העוסק בנושא "הבגרות המאוחרת בעולם העבודה". 


קידום המקצוענות ומתן הוקרה

העמותה פועלת לעידוד המקצוענות בתחומי משאבי אנוש באמצעות מתן הוקרה מקצועית לארגונים:

תחרות מצוינות במשאבי אנוש -  בתחרות מתמודדים ארגונים שונים על פרויקטים בתחומים שונים: משאבי אנוש כשותף עסקי/ אסטרטגי, קידום מקצוענות במשאבי אנוש ומשאבי אנוש מקדם נושאים חברתיים.

מדד מקצוענות במשאבי אנוש - כל ארגון שמשתתף במדד זה, ממלא סקר מקיף על כל תחומי העיסוק במשאבי אנוש, ומקבל משוב מקצועי ומעמיק, המציג לו את הישגיו ואת הפערים הקיימים, בהשוואה לאחרים וביחס לסטנדרט רצוי. חוברת המשוב מהווה בסיס ללמידה, פיתוח ובניית תכנית עבודה, בכל אחד מתחומי העיסוק.

מחקר בינלאומי – העמותה מייצגת את ישראל במחקרים בינלאומיים המתקיימים ע"י האיגוד העולמי למשאבי אנוש. 


שלי בלוך, יו"ר העמותה
דר' שלומית קמינקא, מנכ"ל העמותה

לבקשת מידע נוסף ויצירת קשר לחצו כאן