ד"ר ליאור שוחט

יש לי מחויבות עמוקה ורבת-שנים לעמותה: הייתי שותף לייסוד העמותה ב-2003, הייתי חבר בצוות "קוד אתי" ובצוות "הסמכה"  (2006-2004), אני חבר מערכת "אנשים זה מקצוע - משאבי אנוש בארגונים" עיתון העמותה (מאז 2009) – והוכרתי כמומחה בכיר (מאז 2009). 

מבחינת הקריירה המקצועית שלי אני מצוי בשלב בו מתמסרים ל"תרומה לפרופסיה" ולהשקעה וחינוך של הדורות הבאים של אנשי מקצוע. מסיבה זו אני חבר בוועדה המקצועית לפסיכולוגיה חברתית-תעסוקתית-ארגונית הפועלת כגוף בקרה ופיקוח מתוקף חוק, מועצת הפסיכולוגים ומשרד הבריאות, כמו-גם חבר הוועד-המנהל של העמותה הישראלית לניהול פיתוח וחקר משאבי אנוש.

בכוונתי לפרסם מעת לעת פוסטים שיביאו את חדשות תחום ניהול